Tuesday, 27.02.2024, 00:20
satul USTIA
Main Registration Login
Welcome, Guest · RSS


Site menu

Logare
Meteo
 Site info

Suprafaţa totală a terenurilor din satul Ustia constituie 112 ha (intravilan), iar teren agricol pe lângă casă – 324 ha. Terenurile agricole drept proprietate privată, ce constituie - 1438 ha. aparţin celor două organizaţii comerciale de pe teritoriul satului.

Numărul total al populaţiei din Ustia este de 3800 de locuitori, dintre care 478 sînt pensionari, iar 324 invalizi.

Pe teritoriul satului Ustia activează: o Casă de Cultură cu 720 locuri, un Oficiu Poştal, o şcoală medie, la care merg 623 elevi instruiţi de 35 profesori şi o grădiniţă de copii pentru 180 locuri, dar care la moment este frecventată de 100 copii.

De sănătatea locatarilor din Ustia este responsabil, Centrul de Sănătate – unde activează doi medici de familie şi 5 asistente medicale. Centrul de Sănătate dispune de un cabinet fizio-terapeutic, un laborator şi o farmacie.

Agenţii economici înregistraţi atinge cifra – 38, printre aceştia figurează: moara, trei oloiniţe, un atelier de altoire a viţei de vie, două unităţi comerciale a ASECOOP-Molovata, optmagazine-bar, Banca de Economii şi Împrumut, Filiala Băncii de Economii nr.25 – Criuleni, etc.

Teritoriul satului Ustia mai găzduieşte sediu Procuraturii raionului Dubăsari, a Comisariatului Raional de Poliţie şi cel al Judecătoriei raionului Dubăsari.


Ceva informatie despre s. Ustia care poate fi gasit in internet:


http://protv.md/stiri/social/nistrul-s-a-contopit-cu-rautul-in-localitatea-ustia-din-dubasari.html

http://wikimapia.org/3954932/ro/Ustia

http://www.publictv.md/ru/Muzeu_Comisariat_Politie_Ustia-09.09.2009

http://estcurier.api.md/3iulie.htm

Copiaza versionea completa: http://ustia.do.am/Regulament_Consiliul_Tinerilor.doc

Regulament – cadru al Consiliului Local al Tinerilor

I. DISPOZIȚII GENERALE

Consiliul Local al Tinerilor – formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor

1.Consiliul Local al Tinerilor (în continuare – Consiliu), este un serviciu de/şi pentru tineret, creat pe lângă administraţia publică locală, şi este înființat prin decizia Consiliilor locale ale autorităților publice locale de nivelul I și II în temeiul Legii privind administraţia publică locală, menit să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi regională, în special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.

2. Consiliul este organizat şi funcţionează independent în cadrul primăriei/aparatului preşedintelui raionului, scopul căruia este altul decât obţinerea de venit, este apolitic şi are rol consultativ.

3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Carta Europeană cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la drepturile copilului, Legea cu privire la tineret, alte acte legislative în vigoare, Hotărârile Guvernului, în special Strategia pentru tineret, deciziile autorităților publice centrale şi locale, precum şi cu prezentul Regulament – cadru.

Principiile de activitate ale Consiliului

4. Consiliul îşi organizează activitatea în baza următoarelor principii:

a) independență – dreptul şi capacitatea Consiliului de a-şi organiza activitatea în condiţii care exclud orice presiune asupra acestuia, fără careva imixtiune din partea autorităților şi adulților;

b) transparență – toate activitățile Consiliului sunt aduse la cunoștinţa tinerilor din comunitate;

c) nediscriminare – Consiliul implică tineri, fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoarea, sexul, limbă, religia, opinia publică sau altă opinie a copilului sau a părinților , a reprezentanților săi legali, de originea lor națională, etnică sau socială, de situația lor materială, de incapacitatea lor, de nașterea lor sau de altă situație.

d) încurajarea participării tinerilor – Consiliul încurajează activități ale tinerilor desfășurate pe bază de voluntariat;

e) dezvoltarea parteneriatelor – activitățile Consiliului se realizează în colaborareși/sau parteneriat cu autoritățile publice locale și alți actori sociali din comunitateși din afara ei.

Obiectivele Consiliului

5. Activitatea Consiliului este orientată în vederea atingerii următoarelor obiective:

a) formarea unui spaţiu/mediu în care tinerii se pot exprima și dialoga între ei și cu administrația publică locală, cu factorii de decizie, în problemele care îi interesează;

b) responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme, prin prezentare consiliului local al adulților și altor autorități locale, factorilor de decizie, a recomandărilor cu privire la activitățile de tineret și problemele cei afectează;

c) oferirea posibilității tinerilor de a învăța practica cetățeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei și evaluării, precum și dezvoltarea abilităților de leader, de a deveni cetățean activ;

d) încurajarea participării tinerilor la identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii locale;

e) promovarea oportunităţilor egale între semenii lor şi excluderea oricăror forme de discriminare.

Atribuţiile Consiliului

6. Consiliul are următoarele atribuţii principale:

a) Reprezentarea tinerilor la nivel de comunitate;

b) identificarea intereselor, necesităţilor şi problemelor copiilor şi tinerilor din comunitate;

c) definirea în comun cu autorităţile publice locale a politicilor de tineret şi implementarea acestora;

d) participarea la realizarea Planului local de acţiuni în domeniul tineretului;

e) prezentarea rapoartelor anuale Adunării Generale şi consiliului local al adulţilor;

f) înaintarea propunerilor consiliului local al adulţilor pentru luarea deciziilor ce îi privesc;

g) susţinerea şi acordarea consultanţei copiilor şi tinerilor care vor să se asocieze în asociaţii obşteşti de copii şi tineri;

h) determinarea structurii şi alegerea organelor de conducere ale Consiliului;

i) desemnarea reprezentantului / reprezentanţilor săi la Consiliul Tinerilor din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II;

j) convocarea Adunării Generale a Tinerilor;

k) aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului;

l) aprobarea bugetului;

m) administrarea patrimoniului Consiliului;

n) stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte consilii similare;

o) organizarea alegerilor unui nou Consiliu, la expirarea mandatului.


Copiaza versionea completa: http://ustia.do.am/Regulament_Consiliul_Tinerilor.doc

?
Copyright MyCorp © 2024
200